• Class Schedule

  Cedric Mitchell
   1st period: 6th Grade Math Lab
   
   2nd period: 8th Grade Math Lab
   
   3rd period: Algebra 1
   
   4th period: Algebra 1
   
   5th period: 7th Grade Math Lab
   
   6th period: Algebra 1
   
   7th period: Conference