Sunnyvale Middle School Choir
 • Class Schedule 2017-2018

   
  1st Period 7:50-8:45AM
  Tenor Bass Choir - 7th & 8th grade Men
   
  2nd Period 8:49-9:45AM
  Conference
   
  3rd Period 9:49-10:44AM
  5th grade
   
  4th Period 10:48-11:43AM
  Lunch Duty
   
  5th Period 12:17-1:12PM 
  6th Grade Choir - Boys & Girls
   
  6th Period 1:16-2:11PM
  6th Grade Choir - Boys & Girls
   
  7th Period 2:15-3:10PM
  Treble Choir - 7th & 8th grade Ladies